11 koraka kako razviti samopouzdanje djeteta

11 koraka kako razviti samopouzdanje djeteta

Omogućite djetetu da upozna sebe i odraste u optimističnu osobu punu samopouzdanja.

Nudimo vam nekoliko korisnih savjeta. 

 

 1. Izražavanje ljubavi prema djetetu: jasno i otvoreno pokazujte ljubav prema djetetu (verbalno i neverbalno). Recite djetetu da ga volite i često ga grlite. Igrajte se sa svojim djetetom.
 2. Aktivno slušanje djeteta: posvetite punu pozornost djetetovim iskazima (zainteresiranost za sadržaj i emocionalno uživljavanje). Kada vam dijete nešto objašnjava, pomozite mu da izrazi svoje misli i osjećaje.
 3. Omogućavanje djetetu da upozna sebe i davanje povratne informacije o ponašanjima: ohrabrujte dijete da nešto učini iako ono misli da ne može. Objašnjavajte djetetu zašto nešto ne smije (čak i ako mislite da je ono premalo da razumije razlog).
 4. Učenje djeteta optimizmu: usmjeravajte pozornosti djeteta na pozitivna iskustva te na prolaznost negativnih iskustava. Razgovarajte s djetetom o tome što ono voli. Pomozite djetetu da vidi pozitivne strane događaja koji ga je rastužio.
 5. Omogućavanje situacija u kojem dijete doživljava uspjeh: objašnjavajte i govorite djetetu da, ako se zaista potrudi, može uspjeti. Dopustite djetetu da samo izvodi razne aktivnosti čak i ako je nespretno (npr. da se samo oblači ili veže cipele). U slučaju pretjeranog zaštićivanja djeca se ne mogu osamostaliti, ostaju ovisna o roditeljima, nesigurna i plašljiva, a u starijoj dobi imaju poteškoća u komunikaciji s drugim ljudima. Potičite dijete učenju raznih vještina, npr. da nauči voziti bicikl ili koristiti računalo. Otkrijte u kojim je aktivnostima Vaše dijete dobro i što voli raditi, a zatim ga potičite u tome (npr. sportske aktivnost, ples, glazba, slikanje, briga o životinjama i sl.).
 6. Poticanje djeteta da se uspoređuje samo sa sobom: naglašavajte poboljšanja učinkovitosti djeteta u odnosu na prošle pokušaje, jer ga tako učite da se uspoređuje samo sa sobom, a ne s drugom djecom.
 7. Učenje djeteta suočavanju s neuspjehom: dopustite djetetu da se suočava s posljedicama svog ponašanja te da uči na pogreškama. Objašnjavajte mu da su pogreške nužne. Dopustite djetetu da samo ispravi što je pogriješilo.
 8. Razvijanje djetetovih socijalnih kompetencija: omogućite djetetu da se druži s vršnjacima. Razgovarajte s djetetom o njegovim odnosima s prijateljima. Pomozite djetetu da samo nađe pozitivno rješenje problema u odnosima s vršnjacima.
 9. Postavljanje jasnih granica prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja i dosljednost: u tom slučaju jasne su uloge roditelja i djeteta. Djeca se u strukturiranoj okolini i s jasnim pravilima osjećaju sigurno i raste im samopouzdanje. Za razvoj djetetove autonomije bitno je da dopustite djetetu odlučivanje u stvarima koje su prikladne u odnosu na njegovu dob (npr. koju majicu ili hlače želi obući, ali u bitnim stvarima npr. želi li ići u vrtić, kada ide na spavanje – odlučuje roditelj).
 10. Svi osjećaji djeteta prihvatljivi su, neprihvatljivo može biti samo ponašanje: pomozite djetetu naučiti razlikovati osjećaje od ponašanja jer osjećaji se prihvaćaju, a ponašanja reguliraju prema postavljenim pravilima (tako je npr. u redu osjećati ljutnju, ali nije prihvatljivo tući drugu djecu). Pomozite djetetu da smisli kako bi svoj osjećaj mogao izraziti na odgovarajući način koji nije destruktivan. Kroz izražavanje vlastitih emocija i razumijevanje tuđih stvara se kod djeteta temelj za razvoj empatije.
 11. Ne zanemarujte sebe: da bi roditelji pomogli djetetu da stekne unutarnju snagu i uspješno se nosi s usponima i padovima odrastanja, potrebno je da se brinu o sebi. Bavite se stvarima koje volite i u kojima uživate, i ne zaboravite na druženje s prijateljima.

Tema: 11 koraka kako razviti samopouzdanje djeteta 

Izvor: cuvarkuca.hr

Categories: Zanimljivosti