Tag "otvorene rane"

Back to homepage
Ljekovito bilje

Hrastova kora – upotreba u prirodnom liječenju

Hrastova kora Quercus robur L., (Quercus peduncu/ata Ehrh.) – lužnjak Quercus petraea (Matt.) Lieb/., (Quercus sessi­!if/ora Sa/isb.) – kitnjak Porodica: bukve, Fagaceae Ljekoviti dijelovi biljke: odlupljena kora s mla­dih grana

Ljekovito bilje

Crijevac i njegova ljekovitost – ljekovito bilje

Crijevac crijevac , Stellaria media (L.) Viil. Porodica: karanfili, Caryophyllaceae. Druga imena: mala mišjakinja, poljska mišjaki­nja. Ljekoviti dijelovi biljke: cijela biljka. Ljekarnički naziv: crijevac – Stellariae mediae herba. OPIS: Crijevac

Ljekovito bilje

Brđanka biljka, njezina ljekovitost – ljekovito bilje

Brđanka biljka brđanka , Arnica montana L. Porodica: glavočike cjevnjače, (glavočike), Asteraceae (Compositae). Druga imena: moravka, arnika. Ljekoviti dijelovi biljke: cvatovi (glavice). Ljekarnički naziv: cvijet brđanke – Arnicae flos. OPIS:

Ljekovito bilje

Bosiljak i njegova ljekovitost – ljekovito bilje

Bosiljak ljekovitost bosiljak , Ocimum basilicum L. Porodica: usnače, Lamiaceae, (Labiatae). Druga imena: balis, bazilikum. Ljekoviti dijelovi biljke: cijela biljka (bez kori­jena). Ljekarnički naziv: bosiljak – Basilici herba, eterično ulje

Ljekovito bilje

Blaženak i njegova ljekovita svojstva – ljekovito bilje

Blaženak blaženak , Geum urbanum L. Porodica: ruže, Rosaceae. Druga imena: carevo oko, zečja stopa. Ljekoviti dijelovi biljke: korijen i podanak, rjeđe cijela biljka. Ljekarnički naziv: korijen blaženka – Gei