Što je Kabala i kako se tumači?

Kabala (hebrejski znači primanje, predaja) je židovsko mistično učenje o Bogu i svijetu koje nastoji objasniti svijet na osnovu tumačenja brojčanih odnosa i tumačenja slova.

Piše: Maja Vodopija, astrohorus.com
Hermetička kabala je oblik zapadne ezoterične i mistične tradicije koja u sebi sažima brojne utjecaje koji proizlaze iz kabale, alkemije, astrologije, hermetizma, gnosticizma, tarota i dr. Učenje hermetičke kabale bazira se prvenstveno na razumijevanju kabalističkog drveta života, iz čijeg razumijevanja proizlazi i razumijevanje čovjeka i života uopće.


Drvo života

Drvo života mistični je dijagram koji objašnjava postanak, život i smisao svega što postoji, ono je na neki način savršena shema svemira.
Njega sačinjavaju deset sefirota koji su emanacije božanske energije, a međusobno su povezani sa dvadeset i dva puta koje još zovemo i stazama.
Te sfrere tj. sefiroti raspoređeni su u tri kabalistička stupa: srednji stup, stup strogosti i stup milosti.
Iznad samoga drveta života, tj. iznad njegova najvišeg sefirota Ketera nalaze se tri transcendentalne razine nemanifestiranoga, Ain (ništa), Ain Soph (beskonačno ništa) i Ain Soph Aur (beskonačna svjetlost).
Sefiroti su također povezani s planetarnim energijama.
Razumijevanje tog dijagrama, prema kabalistima, pojedincu omogućava razumijevanje sebe, Boga i čitavog svemira.
Drvo života temelj je, supstanca, ali i krajnji cilj kabalističkog učenja.


Sefiroti

Keter ili kruna je razina čiste svijesti, sjeme manifestacije božanske energije.
Sfera iz koje kreće sva manifestacija koja će kasnije poprimati razne druge forme, karakteristike i kvalitete.
Duh. Planet je Pluton.


Chokmah ili mudrost je sefirot u kojemu božanska energija dobiva aktivni princip djelovanja.
Ovo je sfera duha i duhovnih moći u kojoj je energija dobila smisao.
Planet je Neptun.


Binah ili razumijevanje je treći sefirot u kojemu energija koja je pokrenuta iz ketera i koja je dobila svoj sadržaj i smisao u Chokmahu dobiva formu.
Ovo je sfera duhovne strukture i zakona poput karme.
Planet je Saturn.


Chesed (Gedulah) ili milost je četvrti sefirot, a ujedno i prvi ispod bezdana (linije koja dijeli tri gornja sefirota od ostalih) i predstavlja prvu manifestaciju energije koja je razumljiva ljudskome umu.
Na ovoj razini energija se manifestira kao duhovno znanje koje se može naučiti, prenositi i koristiti.
Planet je Jupiter.


Geburah ili snaga je sefirot u kojemu energija poprima borbenu formu.
Geburah je na neki način sposobnost borbe za svoje ciljeve i uvjerenja.
Planet je Mars.


Tifaret ili ljepota je centralni sefirot, koji je ujedno povezan s najviše ostalih.
On predstavlja središnju i ustabiljenu energiju duše koja manifestira bezuvjetnu ljubav.
Tifaret je sfera potpune ravnoteže, bilo između lijevog i desnog ili gornjeg i donjeg dijela drveta života.
Planet je Sunce.


Necah ili pobjeda je sfera emocija i užitaka, pogotovo onih osjetilne prirode.
Ovdje su sadržani i oni međuljudski odnosi koji su prvenstveno bazirani na emocijama i užicima.
U tom pogledu Necah predstavlja i potencijalnu opasnost od upadanja u iluziju.
Planet je Venera.


Hod ili slava je sefirot u kojem energija poprima manifestaciju uma i mentalne karakteristike.
On vlada razmišljanjem, logikom i čistim intelektom.
Ovo je sfera komunikacije.
Na taj način Hod uravnotežuje emocionalnu prirodu svoga desnog susjeda Necaha.
Planet je Merkur.


Jesod ili temelj je sfera čije ime govori samo po sebi dovoljno.
Iz Jesoda izlaze sve manifestacije koje kasnije dolaze do zemaljske razine, no prije toga prolaze kroz transformaciju pod utjecajem arhetipskih nesvjesnih energija koje su proizašle iz genetskoga i biološkog nasljeđa.
Ovdje vladaju sile regeneracije i osnovni životni nagoni.
Planet je Mjesec.


Malkut ili kraljevstvo je posljednji sefirot na drvetu života i ujedno onaj u kojemu energija koja je prošla kroz sve sfere dobiva svoju posljednju manifestaciju, koju razumijemo kao materijalni svijet.
Malkut je zemlja onakva kakvu formativno poznajemo.
Ona je krajnja manifestacija energije, tijelo.
Planet je Zemlja, tj. četiri elementa koji vladaju njome.


Također postoji i sefirot Daat ili znanje, koji se po tradiciji ne ucrtava u drvo života jer mu ni ne pripada, ili se pak ponekad ucrtava iscrtkanim linijama.
On predstavlja ponor i opasnost koju predstavlja znanje.
Planet je Uran.


Kako zakon analogije vrijedi i Kako je gore, tako je i dolje, shema univerzuma je zapravo i shema nas samih.
Praktična primjena razumijevanja drveta života pomaže pojedincu da bude kompletnije i ispunjenije biće te da živi usklađeno sa svojom pravom prirodom na svim razinama.
Piše: Alternativa.hr

NASLOVNICA

Svidio Vam se članak: KABALA?

Molim Vas PODIJELITE i KOMENTIRAJTE, to je način kako učimo jedan od drugoga, hvala

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK