Kineziologija

Kineziologija: Praktičari mnogih i raznovrsnih grana prirodne medicine sve se više zanimaju za primjenu »dodira«, ali ne – kao u postupcima manipulacije i korekcije držanja tijela – radi specifičnog djelovanja na tijelo, već dodira kao načina preno­šenja ili pobuđivanja iscjeliteljskih sila. Jedan od tih sistema, primijenjena kineziologija, temelji se na posebnim metodama ispitivanja mišića kojima se utvrđuje i liječi njihova slabost, te time ispravljaju poremećaji ravnoteže tjelesnog energetskog sistema. Dok se primijenjenom kineziologijom bave stručnja­ci, praktičari metode liječenja dodirom nastoje prenijeti vještine stručnih kineziologa nestručnjacima koje zanima preventivna zdravstvena zaštita. U praksi, kineziologija poka­zuje sličnosti s terapijama kao što su kiropraktika i masaža, a po osnovnim postavkama u vezi s tokom energije nalik je na akupunkturu i shiatsu.
Jedan od nedavnih brojeva biltena što ga izdaje Britansko društvo kiropraktičara izišao je pod naslovom »Primijenjena kineziologija – sve popularniji pristup zdravstvenoj skrbi u Sjedinjenim Državama«. Prikaz je dao naslutiti da bi primije­njena kineziologija mogla lako postati i jedna od najpopular­nijih metoda u Velikoj Britaniji, jer je pola članstva Društva u najnovije vrijeme pohađalo seminare iz primijenjene kineziologije.

Povijest-kineziologija

U neku se ruku svi oblici manipulativne i posturalne terapije, akupunktura i akupresura te polaganje ruku, mogu smatrati kineziterapijom. Naziv »primijenjena kineziologija« ipak se najčešće odnosi na metode što ih je uveo dr. George Good­heart, kiropraktičar iz Detroita, koji je posve slučajno prona­šao neka nova načela. Goodheart je ustanovio da neka standardna ispitivanja mišića, koja je primjenjivao, daju uvid u rad cijeloga tijela. Prenio je svoje nalaze drugim kiroprakti­čarima, a jedan je od njih poučio i Briana Butlera, koji je uveo metodu liječenja dodirom (metoda je poznata i pod nazivom »dodirom do zdravlja«) u Veliku Britaniju.Prije se pretpostavljalo da uzroke glavnih mišićnih tegoba kod lumbaga i sličnih poremećaja valja potražiti u grčenju (spazmu) ili prenapetosti mišića, što opet djeluje na kičmu. Sredinom šezdesetih godina Goodheart je počeo raditi na drugoj osnovi. Smatrao je da te tegobe ne moraju izazivati ni mišićni grč ni napetost, nego prije (kako navode dr John F. Thie i Mary Marks u knjizi »Liječenje dodirom«) »slabija napetost mišića suprotne strane (tijela), pa normalni mišići izgledaju napeti ili stvarno jesu«. Povezujući istočnjačke zamisli o kolanju energije s vlastitim kiropraktičkim meto­dama i drugim izvorima, Goodheart je razvio novi sistem. »On obuhvaća ispitivanje mišića kako bi se ocijenila potreba za terapijom i njena djelotvornost te primjenu niza metoda kineziologije – nauke o aktiviranju mišića – za uspostavljanje mišićne ravnoteže koja je bitna za pravilno držanje tijela.«

Postupak – kineziologija

 Osnovni cilj kad se primjenjuje kineziologija i liječenje dodirom traženje je mišićne neuravnoteženosti da bi se otklonio taj poremećaj. Polazna je točka terapije uzimanje anamneze; kineziolozi smatraju da su simptomi često povezani sa slabošću mišića. Tako, na primjer, glavobolja može biti u vezi sa slabošću vratnih mišića. Međutim, cilj terapije nije toliko otklanjanje tih slabosti koliko ponovno uspostavljanje tjele­sne ravnoteže. »Odstupanja od normalnog držanja tijela mogu biti prvi stadij neke smetnje ili posljedica dugogodišnje kompenzacije«, objašnjavaju Thie i Marksova. »Prepoznava­nje odstupanja (devijacija) ili distorzija prvi je korak u borbi protiv tih pojava.«
Praktičari kineziologije znatno se razlikuju po svojim meto­dama; jedni se oslanjaju samo na kineziološki postupak, dok se drugi služe i dodatnom terapijom, na primjer kiropraktikom. U većini se slučajeva mišići ispituju u ležećem stavu. Terapeut obično najprije ispituje jednu stranu tijela, a zatim drugu, kako bi ustanovio razlike. Nakon toga redom ispravlja svaku neuravnoteženost mišićnog tonusa dodirujući ili priti­skajući određene točke na tijelu.

Pogodni slučajevi -kineziologija

Primijenjenom se kineziologijom može koristiti za dijagnozu u vezi s drugim vrstama terapije, a za liječenje se primjenjuje onda kad na to uputi dijagnoza. Kineziolozi tvrde da se ne oslanjaju na poznavanje simptoma u uobičajenom kliničkom smislu, jer im mišići pacijenta daju sve potrebne informacije. Postigli su značajne uspjehe u liječenju alergije, osobito alergije na hranu.

Samopomoćkineziologija

Metoda liječenja dodirom (»dodirom do zdravlja«) namije­njena je nestručnjacima; njome oni mogu naučiti kineziološke metode kako bi mogli sami otkrivati neuravnoteženosti mišića i ispravljati ih. U tu su svrhu najbolji kratki tečajevi. Tečaj neće osposobiti polaznike do te mjere da mogu raditi kao stručni terapeuti, ali će dobiti solidnu podlogu za bezopasnu primjenu kinezioloških metoda u vlastitom domu.
 

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK