Končara

končara , Filipendula ulmaria (L.) Maxim., (Spiraea ul­maria L.), (Ulmaria pentapetala Gilib.)
Porodica: ruže, Rosaceae.
Druga imena: močvarna končara, močvarni oslad, sračica.
Ljekoviti dijelovi biljke: cvatuća biljka.
Ljekarnički naziv: cvijet končare – Filipendulae flos, končaraFilipendulae herba.
OPIS: Končara je trajnica, sa snažnim podan­kom.
Stabljika je visoka i do 1 m, crveno nahukana.
Listovi su izmjenično raspoređeni, isprekidano perasto sastavljeni (izmjenjuju se veće i manje liske, s izrazito perastom nervatu­rom), na rubu valoviti ili nazubljeni, a s donje strane srebrnasto dlakavi.
Na vrhu stabljike, u metličastom cvatu, razvijaju se brojni, sitni, bijeli cvjetovi, s većim brojem prašnika.
VRI­JEME CVATNJE BILJKE: od lipnja do kolovoza.
NA­LAZIŠTA BILJKE: Najbolje uspijeva po jarcima, uz potoke, na močvarnim i vlažnim livadama, a zbog visokih stabljika i bogatih cvatova nadaleko je uočljiva.
VRIJEME I NAČIN SABI­RANJA: Beremo gornje dijelove cvatuće bilj­ke.
Vežemo ih u kitice i sušimo obješene.
Ispod stavljamo platno kako bismo mogli tije­kom sušenja prikupiti otpale cvjetove. Sušimo pri temperaturi do 40 cC.
LJEKOVITE TVARI BILJKE: To su uglavnom neka eterična ulja, flavonski glikozidi i spojevi salicilne kise­line. Djelotvornost nadopunjuju još tanini i sluz.
LJEKOVITA SVOJSTVA I PRIMJENA: Čaj se primje­njuje u liječenju reume i gihta, a može i za proljetnu kuru čišćenja krvi, jer končara pos­pješuje izlučivanje mokraće.
U liječničkim kru­govima postoje raznolika mišljenja o ljekovito­sti te biljke.
KONČARA U NARODNOJ MEDICINI: Smatraju je kao dobro iskušano sredstvo protiv vodene bolesti, reume i gihta.
PRIPREMA ČAJA OD KONČARE: 1 do 2 čajne žličice narezane suhe biljke prelijemo s 1/4 l kipuće vode i ostavimo 10 minuta.
Ocijeđen čaj treba piti u laganim gutljajima, dva puta na dan.
Ponekad se ovaj čaj koristi i u liječenju prehlade praćene povišenom temperaturom.
NUSPOJAVE: Samo uzimanjem prevelikih koli­čina ovoga čaja mogu se pojaviti želučane smetnje i slabost.
Tema: Končara , biljka protiv vodene bolesti , reume i gihta !
 
 
 

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK