Ljekovito bilje ; Ljekovite biljne tvari  nastaju izmjenom tvari u razvoju i životu biljke te se pohranjuju u njezinim različitim dijelovi­ma.

Ipak, nisu sve tvari koje nastaju na taj način ljekovite.

Osim ljekovitih, ima i drugih, koje često zovemo balastne tvari.

Međutim, i takve tvari često puta utječu na ljekovita svojstva neke biljke, a mnoge od njih reguliraju djelovanje biljnih lijekova i imaju utjecaja na brži ili duži tijek primanja (resorpcije) lijekova u organizam.

Prisutnost tih prirodnih regulatora jedna je od prednosti ljekovitih biljaka u odnosu na sintetizirane lijekove.

Posebna je značajka ljekovitih biljaka i u tome što one najčešće sadrže više različitih ljekovitih tvari, gdje je jedna od njih glavna te u velikoj mjeri određuje ljekovita svojstva te biljke i mogućnosti njezine primjene.

Koliki je značaj tih popratnih tvari, možemo ustanoviti usporedbom djelovanja cjelokupnog ekstrakta neke biljke s djelovanjem njezine glavne ljekovite tvari u čistom (izoliranom) stanju.

U takvim se slučajevima često primjećivalo i potpuno dru­gačije djelovanje same »glavne« tvari pa su mnogi uvjereni da su ljekovita svojstva ljekovitih biljaka rezultat skupnog djelovanja svih njihovih ljekovitih tvari.


ljekovito bilje i Ljekovite tvari biljke

Obično nisu ravnomjerno raspoređene po cijeloj biljci.

Katkada  ih je više u cvjetovima, a kod drugih vrsta u listovima, korijenu ili drugim organima.

Osobitost je ljekovitih biljaka i u tome, da se kod različitih biljaka iste vrste mogu naći ljekovite tvari u različitim količinama.

To prven­stveno ovisi o staništu gdje biljke rastu, o vremenu sabiranja kao i o daljnjem postupku obrade sabranih dijelova.

Ta je raznolikost sa­držaja ljekovitih tvari naravno nedostatak, a sami ga možemo samo djelomično ublažiti sabiranjem zdravih biljaka u pravo vrijeme te ispravnim postupkom sušenja i pohranjivanja.

Zanimljivo je da se ljekoviti učinak obično uočava tek nakon podužeg uzimanja (npr. nakon 4 ili 6 tjedana).

U farmakologiji se za ispravno konzervirane (posušene) biljne dijelove koriste stručni izrazi koji točno označuju o kojoj se biljci radi, a službeni je naziv za sve njih – droga.

Budući da se pod tim imenom u običnom životu gotovo isključivo misli na opojne droge (koje su također biljnog podrijetla), na ovim člancima o ljekovitom bilju  termin droga, kako bi se izbjegla bilo kakva zabuna, preveden je točnim imenom biljnih dijelova koji se koriste u ljekovite svrhe.

Sakupljač ili korisnik ljekovitih biljaka mora poznavati sve najznačajnije ljekovite tvari u njima da bi mogao razumjeti i njihovo djelovanje.

Ovdje ćemo ukratko predočiti neke najčešće i najznačajnije ljekovite tvari naših ljekovitih biljaka.

U tom ćemo kratkom pregledu manje govoriti o njihovoj kemijskoj građi, a više o ljekovitim moguć­nostima u olakšavanju različitih oboljenja

Osim nabrojenih ljekovitih tvari ili njihovih skupina, sakupljač će u opisima ljekovitih tvari uz pojedine biljke naći i mnoge druge tvari.

Njihova imena mnogima neće biti od veće koristi, ali su stručnijim poznavateljima ljekovitog bilja vrijedan putokaz.

Nadam se da ćete pronaći poneku biljku za sebe i malo početi razmišljati o tome da nam priroda može punuditi više od onoga za što je smatramo.

Tema: Ljekovito bilje

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK