i njegovo djelovanje na naš organizam

Ljekovito bilje ; Ljekovite biljne tvari  nastaju izmjenom tvari u razvoju i životu biljke te se pohranjuju u njezinim različitim dijelovi­ma.

Ipak, nisu sve tvari koje nastaju na taj način ljekovite.

Osim ljekovitih, ima i drugih, koje često zovemo balastne tvari.

Međutim, i takve tvari često puta utječu na ljekovita svojstva neke biljke, a mnoge od njih reguliraju djelovanje biljnih lijekova i imaju utjecaja na brži ili duži tijek primanja (resorpcije) lijekova u organizam.

Prisutnost tih prirodnih regulatora jedna je od prednosti ljekovitih biljaka u odnosu na sintetizirane lijekove.

Posebna je značajka ljekovitih biljaka i u tome što one najčešće sadrže više različitih ljekovitih tvari, gdje je jedna od njih glavna te u velikoj mjeri određuje ljekovita svojstva te biljke i mogućnosti njezine primjene.

Koliki je značaj tih popratnih tvari, možemo ustanoviti usporedbom djelovanja cjelokupnog ekstrakta neke biljke s djelovanjem njezine glavne ljekovite tvari u čistom (izoliranom) stanju.

U takvim se slučajevima često primjećivalo i potpuno dru­gačije djelovanje same »glavne« tvari pa su mnogi uvjereni da su ljekovita svojstva ljekovitih biljaka rezultat skupnog djelovanja svih njihovih ljekovitih tvari.


Ljekovite tvari biljke

Obično nisu ravnomjerno raspoređene po cijeloj biljci.

Katkada  ih je više u cvjetovima, a kod drugih vrsta u listovima, korijenu ili drugim organima.

Osobitost je ljekovitih biljaka i u tome, da se kod različitih biljaka iste vrste mogu naći ljekovite tvari u različitim količinama.

To prven­stveno ovisi o staništu gdje biljke rastu, o vremenu sabiranja kao i o daljnjem postupku obrade sabranih dijelova.

Ta je raznolikost sa­držaja ljekovitih tvari naravno nedostatak, a sami ga možemo samo djelomično ublažiti sabiranjem zdravih biljaka u pravo vrijeme te ispravnim postupkom sušenja i pohranjivanja.

Zanimljivo je da se ljekoviti učinak obično uočava tek nakon podužeg uzimanja (npr. nakon 4 ili 6 tjedana).

U farmakologiji se za ispravno konzervirane (posušene) biljne dijelove koriste stručni izrazi koji točno označuju o kojoj se biljci radi, a službeni je naziv za sve njih – droga.

Budući da se pod tim imenom u običnom životu gotovo isključivo misli na opojne droge (koje su također biljnog podrijetla), na ovim člancima o ljekovitom bilju  termin droga, kako bi se izbjegla bilo kakva zabuna, preveden je točnim imenom biljnih dijelova koji se koriste u ljekovite svrhe.

Sakupljač ili korisnik ljekovitih biljaka mora poznavati sve najznačajnije ljekovite tvari u njima da bi mogao razumjeti i njihovo djelovanje.

Ovdje ćemo ukratko predočiti neke najčešće i najznačajnije ljekovite tvari naših ljekovitih biljaka.

U tom ćemo kratkom pregledu manje govoriti o njihovoj kemijskoj građi, a više o ljekovitim moguć­nostima u olakšavanju različitih oboljenja

Osim nabrojenih ljekovitih tvari ili njihovih skupina, sakupljač će u opisima ljekovitih tvari uz pojedine biljke naći i mnoge druge tvari.

Njihova imena mnogima neće biti od veće koristi, ali su stručnijim poznavateljima ljekovitog bilja vrijedan putokaz.

Nadam se da ćete pronaći poneku biljku za sebe i malo početi razmišljati o tome da nam priroda može punuditi više od onoga za što je smatramo.

Možda će vam se svidjeti