OM namah shivaya – snažna pet-slogovna mantra – O ČOVJEČE, PONAVLJAJ OVU MANTRU, PONAVLJAJ JE. ONA JE KRUNA BOŽJA.

OM namah shivaya – nemoguće je objasniti slavljenje Namah Shivaya, kaže Shiva Purana, čak i da pokušavamo milijunima godina.
Svatko tko je doživio ovu mantru može cijeniti tvrdnju mudraca koji su je željeli opisati.
Opisuju je kao bliješteće sunce ili onaj najdublji osjećaj u čovjeku ili remek djelo umjetnosti. Ipak, oni koji zapisali zapise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i ljepotu koja je sadržana u tih pet slogova.

Iako ima mnogo mantri koje objavljuju Purane, nijedna nije kao ova; ona je kruna svih mantri.
Svi su je zapisi opisali, sve Vede, Shastre i Upanishade sadržane su u njoj.
Om Namah Shivaya, kažu zapisi, sam je Shiva u obliku zvuka – čist, savršen i sveznajući. 
Kada Shiva uništava svijet – kada sve stvari, pokretne i nepokretne,  nestanu i sve se stopi u njegov uzrok – Shivu, “sve se smješta” u Namah shivaya.

Svi su elementi i moći sadržane u njezinim slogovima i latentnom obliku.
Na kraju jednog takvog kruga, kada Shiva želi obnoviti svijet, on ovlašćuje Gospodara Brahmu da stvori tri svijeta dajući im panchaksaru ili “pet -slogovnu mantru, Om Namah Shivaya mantra ”.

Da bi mu pomogao u njegovom zadatku Brahma je stvorio deset mudraca i, nakon izvođenja stogodišnje pokore, Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre.
Oni su tada stvorili svijet bogova, asure i ljudska bića “na veličanstven način”.
Mantra je stvorila kreaciju i kroz mantru svijet je spoznao svog Stvoritelja.

Om Namah shivaya mantra Shivin je dar nama, ” Poklonjen vam je da bismo mogli ponovno spoznati sebe kao Shivu “. Ovaj svevišnji oblik odražen je u značenju mantre. 

Namah znači “klanjam se” i Shiva je “onaj koji je milostiv”, Gospodin koji je postao sve. Kada onaj koji ponavlja mantru kaže “klanjam se Shivi”, on se klanja Svijesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari, pokretnoj i nepokretnoj, osjetilnoj, neosjetilnoj.

Mantra završava slogom aiya koja označava aoyakam – jedinstvo individualne duše s Vrhunskom Dušom.

Ponekad se mantra izgovara kao Om Namah Shivaya – tako se izgovara u Siddha Yogi.

Dodatak Om, kao izvor svih zvukova, čini mantru još većom, kaže Purana; tako se na savršenstvo dodaje savršeno.

Ova je mantra izvorno “od Shive ne samo ljudima čistog srca već svakomu” i Shiva Purana kaže da svatko može doživjeti njezinu moć i snagu.

Ona je efektivna čak i za one sa “izopačenim gledištem koji su pohlepni, okrutni, nezahvalni, okaljani strašnim grijesima, mentalnim, verbalnim i fízičkim”. 

Om Namah Shivaya Šivina je mantra (molitva), božanskom uništavatelju svih negativnih tendencija.

Šiva oslobađa kroz promjene i prevrate.

Ekstremno pročišćavanje.

Njegova mantra daje harmoniju i stabilnost, intuitivno znanje, integriranje uma i intelekta, jako veliku snagu u duhovnoj praksi i zaštitu od negativne karme, podaruje sve duhovno i materijalno.

Svidio vam se članak Om namah shivaya mantra?

Podijelite ga s prijateljima!

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK