Fobije su pretjerani, iracionalni strahovi, a smatraju se vrstom anksioznog poremećaja.
Postoje tri kategorije fobije : agorafobija, socijalna fobija i specifične fobije .
Agorafobija je strah od javnog mjesta, a socijalna fobija strah od ljudi i socijalnih situacija.
Popis fobija, specifične fobije … one su, kao što im ime kaže: specifične.
Javljaju se kada se osoba iracionalno boji mjesta, objekta ili situacije, kao što je strah od letenja (aviophobia) ili strah od javnog govorenja (glossophobia).
Ove se fobije često razvijaju dok smo još djeca i smatra se da ih uzrokuju traumatski događaji, kemija u mozgu i ponašanje koje smo naučili od naših roditelja.
Svima su nam poznate ‘specifične fobije ’, kao što su strah od visine, strah od životinja… ali postoje neke za koje možda nikada niste ni čuli, a ipak neki ljudi imaju iracionalni strah i od najobičnijih predmeta i događaja.
Ovo su neke od najčudnijih fobija:


1. Peladophobia – Strah od ćelavih ljudi


2.Pogonophobia – Strah od brade


3. Defecaloesiophobia – Strah od „velike nužde“


4. Alliumphobia – Strah od češnjaka


5. Anablephobia – Strah od gledanja prema gore


6. Eisoptrophobia – Strah od ogledala ili gledanja u ogledalo


7. Chrometophobia – Strah od novca


8. Pentheraphobia – Strah od svekrve (vjerojatno češće nego što mislite)


9. Arithmophobia – Strah od brojeva


10. Phronemophobia – Strah od razmišljanja


11. Cacophobia – Strah od ružnoće


12. Pteronophobia – Strah od škakljanja perjem


13. Ergophobia – Strah od posla


14. Anuptaphobia – Strah od toga da budete bez djevojke/dečka


15. Cyberphobia – Strah od računala


16. Dutchphobia – Strah od ljudi iz Nizozemske


17. Ephebiphobia – Strah od tinejdžera


18. Gymnophobia – Strah od golotinje


19. Hobophobia – Strah od beskućnika


20. Kathisophobia – Strah od sjedenja


21. Leukophobia – Strah od bijele boje


22. Mnemophobia – Strah od sjećanja


23. Novercaphobia – Strah od maćehe


24. Octophobia – Strah od broja 8 (bilo čega vezanog za ovaj broj)


25. Rectophobia – Strah od rektalnih bolesti


26. Somniphobia – Strah od spavanja


27. Sesquipedalophobia – Strah od dugih riječi


28. Symmetrophobia – Strah od simetrije


29. Asymmetriphobia – Strah od asimetrije


30. Xerophobia – Strah od suhoće


31. Euphobia – Strah od dobrih vijesti


32. Dendrophobia – Strah od stabala (drveća)


33. Heliophobia – Strah od Sunca


34. Anthrophobia – Strah od cvijeća


35. Hidrofobija – Strah od vode


36. Papyrophobia – Strah od papira


37. Consecotaleophobia – Strah od kineskih štapića za hranu


38. Hexakosioihexekontahexaphobia – Strah od broja “666”


39. Emetophobia – Strah od povraćanja


40. Osmophobia – Strah od mirisa


41. Tetraphobia – Strah od broja 4


42. Acerophobia – Strah od okusa


43. Agyrophobia – Strah od prelaska ulice


44. Amnesiphobia – Strah od amnezije


45. Ataxophobia – Strah od neurednosti


46. Aulophobia – Strah od flaute


47. Athazagoraphobia – Strah od toga da budete zaboravljeni


48. Arachibutyrophobia – Strah od kikiriki maslaca, kada se zalijepi na vrhu usta


49. Anthropophobia – Strah od ljudi


50. Phobophobia – strah od razvijanja fobije .


Tema: Fobije – popis fobija

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK