Omogućite djetetu da upozna sebe i odraste u optimističnu osobu punu samopouzdanja.

Nudimo vam nekoliko korisnih savjeta. 

 


 • Izražavanje ljubavi prema djetetu: jasno i otvoreno pokazujte ljubav prema djetetu (verbalno i neverbalno). Recite djetetu da ga volite i često ga grlite.

Igrajte se sa svojim djetetom.


 • Aktivno slušanje djeteta: posvetite punu pozornost djetetovim iskazima (zainteresiranost za sadržaj i emocionalno uživljavanje).

Kada vam dijete nešto objašnjava, pomozite mu da izrazi svoje misli i osjećaje.


 • Omogućavanje djetetu da upozna sebe i davanje povratne informacije o ponašanjima: ohrabrujte dijete da nešto učini iako ono misli da ne može.

Objašnjavajte djetetu zašto nešto ne smije (čak i ako mislite da je ono premalo da razumije razlog).


 • Učenje djeteta optimizmu: usmjeravajte pozornosti djeteta na pozitivna iskustva te na prolaznost negativnih iskustava.

Razgovarajte s djetetom o tome što ono voli.
Pomozite djetetu da vidi pozitivne strane događaja koji ga je rastužio.


 • Omogućavanje situacija u kojem dijete doživljava uspjeh: objašnjavajte i govorite djetetu da, ako se zaista potrudi, može uspjeti.

Dopustite djetetu da samo izvodi razne aktivnosti čak i ako je nespretno (npr. da se samo oblači ili veže cipele).
U slučaju pretjeranog zaštićivanja djeca se ne mogu osamostaliti, ostaju ovisna o roditeljima, nesigurna i plašljiva, a u starijoj dobi imaju poteškoća u komunikaciji s drugim ljudima. 
Potičite dijete učenju raznih vještina, npr. da nauči voziti bicikl ili koristiti računalo.
Otkrijte u kojim je aktivnostima Vaše dijete dobro i što voli raditi, a zatim ga potičite u tome (npr. sportske aktivnost, ples, glazba, slikanje, briga o životinjama i sl.).


 • Poticanje djeteta da se uspoređuje samo sa sobom: naglašavajte poboljšanja učinkovitosti djeteta u odnosu na prošle pokušaje, jer ga tako učite da se uspoređuje samo sa sobom, a ne s drugom djecom.


 • Učenje djeteta suočavanju s neuspjehom: dopustite djetetu da se suočava s posljedicama svog ponašanja te da uči na pogreškama.

Objašnjavajte mu da su pogreške nužne.
Dopustite djetetu da samo ispravi što je pogriješilo.


 • Razvijanje djetetovih socijalnih kompetencija: omogućite djetetu da se druži s vršnjacima.

Razgovarajte s djetetom o njegovim odnosima s prijateljima.
Pomozite djetetu da samo nađe pozitivno rješenje problema u odnosima s vršnjacima.


 • Postavljanje jasnih granica prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja i dosljednost: u tom slučaju jasne su uloge roditelja i djeteta.

Djeca se u strukturiranoj okolini i s jasnim pravilima osjećaju sigurno i raste im samopouzdanje.
Za razvoj djetetove autonomije bitno je da dopustite djetetu odlučivanje u stvarima koje su prikladne u odnosu na njegovu dob (npr. koju majicu ili hlače želi obući, ali u bitnim stvarima npr. želi li ići u vrtić, kada ide na spavanje – odlučuje roditelj).


 • Svi osjećaji djeteta prihvatljivi su, neprihvatljivo može biti samo ponašanje: pomozite djetetu naučiti razlikovati osjećaje od ponašanja jer osjećaji se prihvaćaju, a ponašanja reguliraju prema postavljenim pravilima (tako je npr. u redu osjećati ljutnju, ali nije prihvatljivo tući drugu djecu).

Pomozite djetetu da smisli kako bi svoj osjećaj mogao izraziti na odgovarajući način koji nije destruktivan.
Kroz izražavanje vlastitih emocija i razumijevanje tuđih stvara se kod djeteta temelj za razvoj empatije.


 • Ne zanemarujte sebe: da bi roditelji pomogli djetetu da stekne unutarnju snagu i uspješno se nosi s usponima i padovima odrastanja, potrebno je da se brinu o sebi.

Bavite se stvarima koje volite i u kojima uživate, i ne zaboravite na druženje s prijateljima.
 

ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK