Afirmacije na prvom mjestu trebaju služiti kao neka vrsta samopodrške, vjere u sebe da možete više i bolje, da ne mora biti onako kako je do sada bilo i da možete kreirati život kakav vi želite.
To je vrlo djelotvorno, sve dok vjerujete u ono što izgovarate.
Međutim, problem je u tome što nije dovoljno samo mehanički izgovarati neku tvrdnju, ako u to, zaista u dubini duše – ne vjerujete, ako ne osjećate ono što verbalno poručujete sebi.
Vjerujem da su mnogi imali iskustvo u kojem su pokušali koristiti afirmacije, ali da jednostavno nisu u dubini duše vjerovali u to što izgovaraju i zbog toga nisu imali očekivane rezultate.
Nije stvar u riječima, nego u osjećaju koji imate dok zamišljate priču koju želite da vam se ostvari.
Osjećaj koji kreirate u sebi trenutak je u sadašnjosti.
Poznato vam je da su afirmacije rečenice koje se uvijek izgovaraju u sadašnjem vremenu i u potvrdnom obliku.
Zašto?
Zato jer se tim rečenicama priziva sadašnji trenutak u kojem se potvrđuje da je željena situacija zaista tu, da je zaista već ostvarena, ovdje i sada.
Afirmacije kao rečenice samo su podloga, one su samo pomoć u definiranju onoga što zapravo želimo, osnova za prizivanje “osjećanja” situacije koju želimo ostvariti.
Recimo da maštate kako živite u prirodi.
Afirmacija tipa “Ja sada živim u prirodi” isprazna je, ako su u pitanju samo riječi koje ste mehanički sebi izgovorili.
Možete je ponoviti na stotine puta, ona jednostavno neće djelovati ako nema “osjećanja” koje prati tu rečenicu.
Kako te osjećaje prizvati?
Osjećaji koji prate situaciju u kojoj se nalazimo su nešto što većina ljudi zanemaruje.
“Osjećanje” je samo po sebi toliko potpuno, da nijedna rečenica nije dovoljna da ga prepriča ili opiše.
Umjesto izgovaranja rečenice, primjera radi, zatvorite oči i zamislite sebe da stvarno živite u prirodi.
Zamislite kuću, okolinu, ljude koje želite oko vas, jedan dan u prirodi baš onako kako ga vi zamišljate.
Ovo što zamišljate samo je slika, a ono što upotpunjuje tu sliku je osjećaj koji doživljavate dok ovo zamišljate.
Uživite se u priču.
Veseli ste, smijete se, ispunjeni ste, uživate u prirodnom okruženju.
Možete li osjetiti tu radost?
Ispunjenost?
Ključ za realizaciju ovog vašeg sna je “osjećanje” koji se javilo dok ste se uživljavali u ovu priču.
Osjećanje je ono za čime zapravo težite.
Osjećanje je ono što se riječima ne može opisati.
Može li se riječima opisati osjećaj kada ste zaljubljeni, osjećaj kada ste ispunjeni, osjećaj kada ste veseli?
Ne može.
Zato afirmacije ne djeluju, ako u njima nema ovog osjećanja.
Mrtva slova na papiru.
Afirmacije u vidu rečenica su, u principu, nepotrebne.
Dovoljno je prizvati osjećaj onoga za čime težite.
Želite li bolji posao? Nema problema.
Zamislite sebe na radnom mjestu kakvo želite, zamislite kako bi vam bilo na takvom poslu, okruženima sjajnim kolegama, šefom koji vam izlazi ususret, plaća je korektna, atmosfera ugodna.
Osjetite to, kao da ste tamo sada, u ovom trenutku.
Taj je osjećaj mnogo više nego tisuću napisanih rečenica.
Taj je osjećaj trenutak, sekunda i beskonačnost.
Taj je osjećaj trenutak uhvaćen na fotografiji, slika koja govori sve.

Svidio van se članak: Zašto afirmacije ne djeluju kod nekih ljudi??

Podijelite ga sa prijateljima !


ZADNJE OBJAVLJENI ČLANAK